Eerstedagsmelding

Eerstedagsmelding
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 113

Uitspraak

Per 1 juli 2006 wordt elke werkgever verplicht om bij de belastingdienst vóór aanvang van de werkzaamheden via internet opgave te doen van de aanvang van een dienstbetrekking. Aldus wordt beoogd illegale arbeid en zwart werken beter te bestrijden. Met betrekking tot de werkgever die dit verzuimt, zal (met name bij een controle) worden aangenomen dat de werknemer reeds zes maanden in dienst is, zodat ook premies over die periode zullen worden geheven. Tegenbewijs door de werkgever is mogelijk, maar zal in de praktijk niet gemakkelijk zijn. Bovendien zal de werkgever in dat geval in de praktijk vaak ook worden geconfronteerd met heffing van loonbelasting tegen het hoge "anoniementarief".