Geen terugbetaling loon door werknemer die bedrijf zou overnemen, maar dat niet doet

Geen terugbetaling loon door werknemer die bedrijf zou overnemen, maar dat niet doet
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 111
Vindplaats: Kantonrechter Breda 10 augustus 2005, JAR 2005/210
Uitspraak

Op 26 september 2003 sluiten twee partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In die arbeidsovereenkomst is het beding opgenomen, dat de overeenkomst is aangegaan onder de voorwaarde dat de werknemer de loonkosten aan de werkgever terugbetaalt, indien de werknemer niet per 1 januari 2004 het koeriersbedrijf van de werkgever overneemt.

Als het niet tot een overname komt, vordert de werkgever een bedrag aan loon van 4.897,65 terug. De werknemer verweert zich daartegen met een beroep op zijn wettelijk recht op het minimumloon, waarvan bij overeenkomst niet kan worden afgeweken.

De kantonrechter oordeelt dat het in dit geval niet gaat om een recht op schadevergoeding, maar om een bepaling die met terugwerkende kracht het recht op loon laat vervallen, welke echter neerkomt op een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst. In dit geval is de strekking van die ontbindende voorwaarde in strijd met het stelsel van het ontslagrecht. Bovendien heeft de werknemer zich volgens de kantonrechter er terecht op beroepen dat op grond van de Wet op het Minimumloon en de Minimumvakantiebijslag bepalingen die het recht op minimumloon opzij zetten, niet rechtsgeldig zijn.


Commentaar

Rondom de overdracht van een onderneming is het niet ongebruikelijk dat de beoogde nieuwe eigenaar van de onderneming een tijd lang meewerkt in de over te dragen onderneming, bijvoorbeeld om te weten wat hij al dan niet gaat kopen. Indien de verkoper, zoals in het onderhavige geval, uitsluitend bereid is een tegenprestatie voor de waarde van die arbeid te betalen als de koop van de onderneming doorgaat, is het verstandiger de waarde van de geleverde arbeid in de koopsom te verdisconteren. Dan kan wellicht (!) gesteld worden dat geen loon is overeengekomen, zodat geen arbeidsovereenkomst tot stand komt en de daaraan verbonden dwingendrechtelijke regels niet van toepassing zijn. Nu in dit geval juist wel een arbeidsovereenkomst was gesloten was dat een kansloze missie.