Heffing van loonbelasting over privé-gebruik van auto van de zaak

Heffing van loonbelasting over privé-gebruik van auto van de zaak
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 113

Uitspraak

Met ingang van 1 januari 2006 moet de werkgever loonbelasting (niet: premies werknemersverzekeringen) inhouden over het privé-gebruik van de auto, dat net als voor de inkomstenbelasting wordt vastgesteld op 22% van de cataloguswaarde van de auto. Geen loonbelasting is verschuldigd als de werknemer de ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 kilometer per jaar voor privé-doeleinden gebruikt. De werkgever kan verantwoordelijkheid ter zake van een juiste inhouding ten aanzien van dit aspect voorkomen door aan de werknemer een verklaring van de belastinginspecteur te vragen, waaruit blijkt dat de werknemer aan de inspecteur heeft medegedeeld dat hij de ter beschikking gestelde auto voor niet meer dan 500 kilometer privé gebruikt.