Premienota’s 2004: toch weer bezwaar in verband met aantal gewerkte dagen?

Premienota’s 2004: toch weer bezwaar in verband met aantal gewerkte dagen?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 100
Vindplaats: Rechtbank Arnhem 23 juli 2004, nummer AWB 03/1543, 03/1546, 03/1764-1765, www.rechtspraak.nl AP 8664
Uitspraak

Binnenkort zal het UWV overgaan tot verzending van de afrekeningsnota


Commentaar

Wellicht is er dus toch nog een tweede leven voor de procedures over de kwestie van de "gewerkte dagen", al moet nog worden afgewacht of de Centrale Raad van Beroep het oordeel van de rechtbank Arnhem zal volgen. Wie dat wil, kan in de uitspraak van de rechtbank echter aanleiding vinden om alsnog/nogmaals bezwaar te maken tegen de premienota, nu die van 2004. Het vragen van herziening van de premienota