Rectificatie wijziging verplichtstelling arbodienst per 1 juli 2005

Rectificatie wijziging verplichtstelling arbodienst per 1 juli 2005
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 108

Uitspraak

In Arbeidsrecht Actueel nummer 107 hebben wij u geïnformeerd over de wetswijziging per 1 juli 2005 die verandering brengt in de verplichting van de werkgever om zich ten aanzien van zijn verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet te laten bijstaan door een gecertificeerde arbodienst. In dit artikel is vermeld dat de werkgever die niet meer dan tien werknemers in dienst heeft (die ieder niet meer dan 40 uur per week werken) voor de risico-inventarisatie gebruik kan maken van een checklist en hoeft die niet te laten toetsen. De vermelde grens van maximaal 40 uur per week geldt echter niet voor iedere werknemer afzonderlijk maar voor alle werknemers tezamen. Alleen hele kleine werkgevers zullen van deze mogelijkheid dus gebruik kunnen maken.