Rectificatie wijziging WW

Rectificatie wijziging WW
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 100

Uitspraak

In Arbeidsrecht Actueel nr. 99 hebben wij vermeld dat het onderdeel van de kabinetsplannen tot wijziging van de WW, dat inhield dat één van de eisen om in aanmerking te komen voor de loongerelateerde WW-uitkering al per 1 januari 2005 zou ingaan, te weten de eis dat in 26 van de laatste 39 weken voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag gewerkt moet zijn, wordt aangescherpt tot 39 van de laatste 52 weken. Dit is niet juist. Weliswaar is bij nota van wijziging van 7 december 2004 de afschaffing van de kortdurende WW-uitkering uit het wetsvoorstel gehaald, omdat de regering in het Sociaal Akkoord van 5 november 2004 was overeengekomen dat de S.E.R. daarover eerst zou adviseren, maar de behandeling van het wetsvoorstel is daarna niet voortgezet, zodat het ook niet per 1 januari 2005 in werking is getreden. De regering had wel aangekondigd de behandeling van dit wetsvoorstel te zullen voortzetten. Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor de onjuiste informatie op dit punt.

Op 1 april 2005 zal de S.E.R. adviseren over de WW. De regering heeft bij het Sociaal Akkoord toegezegd dat dit advies voor haar zwaar zal wegen, als de S.E.R. met een advies komt dat voorziet in een zelfde beperking van de instroom in de WW als de regeringsplannen. Tot de plannen van de regering met de WW-uitkering behoort ook de veel bekritiseerde verrekening van ontslagvergoedingen. De regering heeft toegezegd in februari 2005 te zullen komen met een reactie op de plannen van een adviescommissie met betrekking tot de afschaffing van de ontslagvergunningseis, op de evaluatie van de wet Flexibiliteit en Zekerheid en op de heroverweging van het bij bedrijfseconomische ontslagen te hanteren "lifo-stelsel". Genoeg ontwikkelingen dus om begin dit jaar "naar uit te zien".