Geen loondoorbetaling tijdens ziekte wegens opzettelijk veroorzaken ziekte?

Geen loondoorbetaling tijdens ziekte wegens opzettelijk veroorzaken ziekte?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 125
Vindplaats: Kantonrechter Zwolle 8 september 2006, www.rechtspraak.nl, ljn: AY9274
Uitspraak

Een werknemer is 44 jaar oud en twee jaar in dienst van zijn werkgever, als hij op 25 januari 2006 op zijn werk tijdens het afkorten van een metalen strip zijn linkerhand afzaagt met een houtbewerkingsmachine. Omdat hij tijdens het ongeval alleen was, wordt hij pas na een tijdje door zijn collega


Commentaar

De overwegingen van de kantonrechter zijn conform de heersende leer ten aanzien van de vraag wanneer een werknemer als gevolg van het opzettelijk veroorzaken van zijn eigen arbeidsongeschiktheid geen recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte. Van toepassing van deze uitzondering op het recht op loondoorbetaling tijdens ziekte, komt dan ook in de praktijk niets terecht. In het onderhavige geval valt dat te billijken, maar in het geval waarin de werknemer arbeidsongeschikt wordt bij een verkeersongeval dat door hem wordt veroorzaakt onder invloed van alcohol, is het wel erg wrang dat de werknemer enerzijds voor zijn gedrag strafrechtelijk kan worden vervolgd en dat de werkgever anderzijds de financiële gevolgen van het gedrag van de werknemer draagt middels de doorbetaling van loon tijdens ziekte.