Hoge ontslagvergoeding wegens niet nakomen reïntegratieverplichting

Hoge ontslagvergoeding wegens niet nakomen reïntegratieverplichting
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 125
Vindplaats: Kantonrechter Haarlem 3 oktober 2006, www.rechtspraak.nl, ljn: AY 9537
Uitspraak

Bij een non-profitorganisatie is sinds 1996 een 51-jaar oude werkneemster in dienst als medewerkster fondsenwerving. Als zodanig co


Commentaar

Dat een werkgever die te kort schiet in zijn reïntegratieverplichtingen veroordeeld kan worden tot het betalen van een hoge ontslagvergoeding, is noch verrassend noch nieuw. Maar wat de werkgever hier nu precies verweten wordt, wordt uit de beschikking van de kantonrechter niet echt duidelijk. Het lijkt vooral te gaan om het feit dat de kantonrechter de proceshouding van de werkgever in de ontbindingsprocedure tegenstrijdig achtte met de proceshouding die de werkgever eerder in het kort geding heeft ingenomen.