Loonheffing over ontslagvergoeding na 1 januari 2006

Loonheffing over ontslagvergoeding na 1 januari 2006
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 116
Vindplaats: Artikel 16 lid 2 Wet financiering sociale verzekeringen; Artikel 46 Zorgverzekeringswet jo. artikel 5.4 Regeling Zorgverzekering
Uitspraak

Ook na de invoering van de nieuwe Wet financiering sociale verzekeringen per 1 januari 2006 (als gevolg van de overdracht van de premieheffing werknemersverzekeringen van het UWV naar de belastingdienst) is over de betaling van een ontslagvergoeding wel loonbelasting, maar zijn daarover geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Het feit dat de premies werknemersverzekeringen niet langer per gewerkte dag worden geheven doet daaraan niet af. Van de premieheffing werknemersverzekeringen blijft namelijk loon uit vroegere dienstbetrekking uitgezonderd, en tot die categorie behoort de ontslagvergoeding.

Over de ontslagvergoeding is geen inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet verschuldigd. De werkgever is daarover geen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd omdat loon uit vroegere dienstbetrekking niet is aangewezen als loon waarover de verzekeringsplichtige recht heeft op vergoeding van inkomensafhankelijke bijdrage door de inhoudingsplichtige.