Ontslag zonder ontslagvergoeding wegens niet naleven veiligheidsvoorschriften

Ontslag zonder ontslagvergoeding wegens niet naleven veiligheidsvoorschriften
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 124
Vindplaats: kantonrechter Haarlem 1 maart 2006, www.rechtspraak.nl, ljn: AY5304
Uitspraak

Een cateringbedrijf levert maaltijden aan luchtvaartmaatschappijen. Een 56 jaar oude werknemer werkt sinds 1 februari 1990 één weekend per twee weken voor het cateringbedrijf als chauffeur/belader. Zijn taak is het om vliegtuigen op Schiphol te bevoorraden. Daarvoor moet hij de lading tot aan het vliegtuig rijden. Ondanks dat het cateringbedrijf haar werknemers cursussen laat volgen over de veiligheidsmaatregelen die gelden bij het afhandelen van vluchten en ondanks dat de werknemers daarover worden geïnstrueerd, hebben zich in 2005 veel ongelukken voorgedaan met het aan- en afrijden naar de vliegtuigen, waarbij het cateringbedrijf en anderen grote schade hebben geleden. Kort nadat zich al een incident had voorgedaan bij een klant van het cateringbedrijf, heeft een werknemer van het cateringbedrijf een gat in de romp van een vliegtuig van diezelfde klant veroorzaakt, doordat hij zich niet aan de regels had gehouden. Naar aanleiding daarvan had de klant gedreigd bij het cateringbedrijf te vertrekken. Het cateringbedrijf heeft daarop de veiligheidsmaatregelen aangescherpt (onder meer door een platformsupervisor te benoemen) en de werknemers schriftelijk aangezegd dat overtreding van die voorschriften verstrekkende gevolgen voor het dienstverband zal hebben. De werknemer is op 14 januari 2006 nog gewezen op het belang van de instructies.
Op 15 januari 2006 rijdt de werknemer zonder de vereiste toestemming van de platformsupervisor samen met een collega naar een vliegtuig van de klant, die eerder gedreigd had te vertrekken, zulks nadat hij er aan herinnerd was dat hij eerst de platformsupervisor moest bellen voor toestemming. De collega had de platformsupervisor gebeld, waarna die had verzocht met het aanrijden te wachten tot hij aanwezig zou zijn. Nadat de teamleider, die daarover was geïnformeerd door de platformsupervisor, de werknemer daarop had aangesproken, heeft deze de platformsupervisor op heftige wijze aangesproken. In een gesprek met de commercieel manager noemt de werknemer geen geldige reden voor zijn gedrag. Het cateringbedrijf stelt hem op non-actief en vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens dringende redenen, of anders wegens een verandering in de omstandigheden.
De werknemer verweert zich onder meer door te stellen dat het een onbeduidend voorval is omdat hij niet wist dat de platformsupervisor er aan kwam, dat de regels voor hem nog nieuw waren omdat hij er pas het derde weekend mee werkte, dat hij nooit schade heeft veroorzaakt, dat hij niet bij de instructie aanwezig was, dat hij eerst gewaarschuwd had moeten worden, door te wijzen op de rechtsongelijkheid die optreedt omdat een collega die veel later op zijn werk kwam op een dag dat de werknemer tien minuten te laat kwam niet werd gewaarschuwd en door te stellen dat het cateringbedrijf probeert hem kwijt te raken omdat hij kritisch is en zijn mening laat horen.

De kantonrechter maakt met het verweer van de werknemer korte metten. Het moest aan alle werknemers duidelijk zijn hoe zwaar het cateringbedrijf aan de veiligheidsmaatregelen tilde. De kantonrechter acht het begrijpelijk dat het cateringbedrijf geen vertrouwen meer heeft in de werknemer, maar vindt niet dat sprake is van een dringende reden. Dat het cateringbedrijf de werknemer probeert kwijt te raken omdat hij kritisch is, is na al die jaren niet aannemelijk. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens een verandering in de omstandigheden en kent daarbij geen vergoeding toe omdat de reden voor de ontbinding aan de werknemer te verwijten is.


Commentaar

Uit alles blijkt dat de werknemer in dit geval, mogelijk als gevolg van het feit dat hij nog een andere baan had en dus niet van het inkomen bij de werkgever afhankelijk was, besloten had zich door de werkgever niet veel te laten zeggen en zich niet veel van instructies van de werkgever aan te trekken. Het is daarom ook niet zo verwonderlijk dat het tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding kwam. Waarom nu van een dringende reden (in welk geval geen ontslagvergoeding kan worden toegekend) geen sprake is, wordt uit de beschikking van de kantonrechter niet duidelijk, maar ondanks dat de kantonrechter ontbindt wegens een verandering in de omstandigheden (waarbij wel een ontslagvergoeding kan worden toegekend), kent hij geen vergoeding toe. Daardoor heeft de werknemer in elk geval nog een kans(je) om een WW-uitkering te verkrijgen.

De beslissing van de kantonrechter is in overeenstemming met de handelwijze die kantonrechters doorgaans volgen bij ontslag wegens het overtreden van veiligheidsvoorschriften. De werkgever is in zeer vergaande mate aansprakelijk voor schade die werknemers tijdens hun werk veroorzaken en voor schade die werknemers tijdens hun werk overkomt. De reden hiervan is dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op de werkplek. Daarbij past het dat werkgevers ook toegestaan wordt sancties te treffen als werknemers die veiligheid in gevaar brengen.