Wijzigingen ontslagrecht per 1 maart 2006

Wijzigingen ontslagrecht per 1 maart 2006
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 118
Vindplaats: Artikel 4:2 en artikel 5:2 Ontslagbesluit
Uitspraak

Per 1 maart 2006 is het Ontslagbesluit aangepast. Het Ontslagbesluit bevat de regels waaraan het CWI zich moet houden bij de beoordeling van aanvragen voor ontslagvergunningen.

De belangrijkste wijziging houdt in dat bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (reorganisaties, inkrimpingen e.d.) niet langer het anciënniteitsbeginsel ("lifo-stelsel") moet worden toegepast. Dit stelsel houdt in dat de werknemer die voor ontslag in aanmerking kwam werd bepaald door per bedrijfsvestiging groepen te maken met werknemers met onderling uitwisselbare functies en dat van elke functiegroep de werknemer moest worden ontslagen die het kortst in dienst was. In plaats daarvan moet nu het afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Dit beginsel houdt in dat voor elke categorie uitwisselbare functies van elke bedrijfsvestiging eerst leeftijdsgroepen worden gemaakt (15-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55- jaar en 55 jaar en ouder), waarna per leeftijdsgroep een evenredig deel van de werknemers voor ontslag in aanmerking komt. De werknemer die binnen zo