Aangescherpte keuringsnormen WAO, WIA en WAZ op onderdeel onverbindend

Aangescherpte keuringsnormen WAO, WIA en WAZ op onderdeel onverbindend
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 132
Vindplaats: Centrale Raad van Beroep 2 maart 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: AZ9652
Uitspraak

Als onderdeel van het WAO-plan van de vorige regering zijn de keuringsnormen voor toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO- en WIA-uitkering voor werknemers, WAZ-uitkering voor zelfstandigen en dga


Commentaar

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep verdient bijval. Het heeft geen pas om enerzijds premie te heffen over een volledig inkomen en vervolgens uitkering te verstrekken over slechts een deel van het gederfde inkomen. Dat geldt al helemaal als de wijziging van die uitkeringsvoorwaarden wordt doorgevoerd op een moment waarop de uitkering is ingegaan (al geldt dat ook voor andere onderdelen van de aanscherping van de keuringsnormen).

De uitspraak is goed nieuws voor uitkeringsgerechtigden die voor hun arbeidsongeschiktheid meer dan 38 uur per week werkten, zoals bijvoorbeeld (internationaal rijdende) vrachtwagenchauffeurs maar ook veel zelfstandigen. De vraag is nu wel hoe het UWV zal omgaan met de gevallen van uitkeringsgerechtigden waarvan de uitkering (mede) op grond van de maximering van het maatmaninkomen is verlaagd, maar die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing van het UWV tot herziening of intrekking van de uitkering. Het UWV kan zich in die gevallen beroepen op de formele rechtskracht van die beslissing. De uitkeringsgerechtigde kan het UWV vragen om de betreffende beslissing te herzien en het UWV is ook wel bevoegd om die beslissing te herzien, maar het UWV kan daartoe door de rechter alleen worden gedwongen als sprake is van nieuwe feiten. Het is vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep dat nieuwe jurisprudentie geen nieuw feit oplevert. De betreffende uitkeringsgerechtigden zijn voor een eerdere intrekking van de uitkering dan ook afhankelijk van de welwillendheid van het UWV (of de nieuwe regering).