Eenzijdige wijziging arbeidstijden

Eenzijdige wijziging arbeidstijden
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 135
Vindplaats: Gerechtshof
Uitspraak

Bij een woningbouwvereniging is sinds 1998 een vrouw in dienst, met drie kinderen in de leeftijd van 1, 7 en 11 jaar. Zij is medewerkster in één van de woonwinkels, waar (potentiële) huurders van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch of aan de balie terecht kunnen met vragen of klachten. Tot 1 januari 2005 werkte zij vier dagen per week van 8.00 tot 13.00 uur. Om haar in staat te stellen haar kinderen naar school te brengen is dat toen gewijzigd in 9.00 tot 14.00 uur. Met ingang van 1 januari 2006 wordt de formatie van de woonwinkel uitgebreid tot bijna vijf fulltime eenheden en een nieuw rooster ingevoerd. De werkneemster krijgt daarna nog vier maanden de tijd om volgens het nieuwe rooster te gaan werken.

Als de werkneemster zich bij de rechter verzet tegen het nieuwe rooster, krijgt zij aanvankelijk van de kantonrechter gelijk. In hoger beroep stelt het gerechtshof allereerst vast dat voor de werkneemster in beginsel vaste werktijden golden, maar dat de werkneemster desondanks gehouden is om in beginsel positief te reageren op redelijke voorstellen tot wijziging van de arbeidstijden als sprake is van gewijzigde omstandigheden op het werk.

Volgens het hof heeft de woningbouwvereniging, door te wijzen op de eisen van een efficiënte bedrijfsvoering en optimale dienstverlening, voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een belang heeft bij aanwezigheid om 8.30 uur van zowel de fulltime werknemers als de parttime werknemers die


Commentaar

De werkgever doet er verstandig aan de bevoegdheid om de dagen en tijden waarop de overeengekomen arbeid moet worden verricht contractueel zoveel mogelijk aan zichzelf voor te behouden. De bestaande situatie is dan niet het uitgangspunt en de wijziging de uitzondering, maar de gewijzigde situatie is dan het uitgangspunt (de werkgever was immers bevoegd het rooster te wijzigen) en de werknemer moet aantonen dat de werkgever in redelijkheid niet tot de wijziging van het rooster kon besluiten. Ook dan zal bij een wijziging van het rooster een belangenafweging moeten plaatsvinden, maar wellicht valt die dan net wat sneller in het voordeel van de werkgever uit.