Geen schorsing concurrentiebeding assistent-accountants

Geen schorsing concurrentiebeding assistent-accountants
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 142
Vindplaats: Kantonrechter Dordrecht 25 oktober 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: BB7712
Uitspraak

Bij een accountantskantoor met drie vennoten vertrekt één vennoot, die een eigen accountantskantoor gaat beginnen. Twee assistent-accountants, die pas per 1 februari 2007 en 1 maart 2007 in dienst waren en die onder supervisie van de vertrekkende vennoot werkten, zeggen de arbeidsovereenkomst met het accountantskantoor op om de vertrekkende vennoot te volgen en voor zijn accountantskantoor te gaan werken. Het vertrek van de vennoot leidt ook tot een vertrek van cliënten, die samen goed zijn voor een omzet van &#8364; 390.000. Het accountantskantoor stelt daardoor te moeten vechten voor zijn voortbestaan.<BR>

De twee assistent-accountants waren met het accountantskantoor een concurrentiebeding overeengekomen, dat hen verbood om gedurende twee jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst te werken voor cliënten van het accountantskantoor (relatiebeding). Zij vorderen in kort geding bij de kantonrechter dat die het beding schorst, vooruitlopend op een door hen in een bodemprocedure te vorderen matiging van het concurrentiebeding. Zij stellen daartoe onder meer dat zij na het vertrek van de vennoot in een zwart gat dreigden te vallen. Ook wijzen zij op een positieverbetering en de korte duur van hun dienstverband.Het accountantskantoor verzet zich tegen de gevraagde schorsing.<BR>

De kantonrechter wijst het verzoek af. Hij wijst er op dat de werknemers zelf het initiatief hebben genomen voor het ontslag en dat zij voorafgaand geen overleg hebben gevoerd met het accountantskantoor. De twee werknemers wisten ook dat zij bij hun nieuwe werkgever vrijwel geheel zouden moeten werken in strijd met hun relatiebeding en hebben aldus het rechtskarakter van het relatiebeding miskend. Bovendien is gebleken dat zij al tijdens hun dienstverband werkzaamheden voor de nieuwe werkgever hebben verricht en klantgegevens naar hun privé e-mailadres hebben gezonden. Ook aan het verzoek om de tijdsduur van het relatiebeding (twee jaar) te beperken komt de kantonrechter niet tegemoet, omdat hij een duur van twee jaar in de accountancybranche gebruikelijk acht.


Commentaar

Het vonnis van de kantonrechter toont aan dat een relatiebeding niet snel door de rechter wordt gematigd of geschorst. De beperking van de vrijheid van arbeidskeuze voor de werknemer is doorgaans beperkt en de werkgever heeft een reëel belang om niet te worden beconcurreerd door een concurrent die een voorsprong op andere concurrenten heeft als gevolg van het feit dat hij een ex-werknemer is.