Ontslag op staande voet op laatste werkdag rechtsgeldig

Ontslag op staande voet op laatste werkdag rechtsgeldig
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 131
Vindplaats: kantonrechter Zwolle 30 januari 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: AZ7357
Uitspraak

Een werknemer is sinds maart 2004 arbeidsongeschikt. Vanwege een reorganisatie is de arbeidsovereenkomst met toestemming van het CWI opgezegd per 1 oktober 2005. Voor de werknemer geldt een sociaal plan.

Begin april 2005 heeft de werknemer zich schuldig gemaakt aan rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is toen voor de duur van tien maanden ingevorderd. Tijdens die periode (op 25 september 2005) rijdt de werknemer toch met de hem door de werkgever ter beschikking gestelde lease-auto en veroorzaakt hij een ongeval onder invloed van alcohol (zes maal de toegestane hoeveelheid). Daarop ontslaat de werkgever hem op 30 september 2006 op staande voet wegens het rijden onder invloed (een misdrijf), het verzwijgen van de rijontzegging, het veroorzaken van schade aan de auto en het daardoor verloren vertrouwen. Door het ontslag op staande voet verliest de werknemer zijn aanspraken op grond van het sociaal plan.

Als het tot een procedure bij de kantonrechter komt over de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is, weegt de kantonrechter een aantal omstandigheden tegen elkaar af. Vóór het standpunt van de werkgever pleit volgens de kantonrechter dat de werknemer de ontzegging van de rijbevoegdheid heeft verzwegen waardoor de werkgever niet de mogelijkheid heeft gehad om de lease-auto te vorderen teneinde kosten en risico


Commentaar

Ontslag op staande voet is het zwaarste ontslagmiddel dat het arbeidsrecht kent met voor de werknemer de ernstigste gevolgen. Daarom wordt het door de rechter ook het zwaarste gewogen.
Voorzichtigheid is dan ook geboden, ook als sprake is van ernstige feiten. In dit geval liep het voor de werkgever (nog net) goed af.