Overgang van onderneming bij uitbreiding van kwekerij

Overgang van onderneming bij uitbreiding van kwekerij
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 144
Vindplaats: Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2007, OpMaat Arbeidsrecht 2007/241
Uitspraak

Een kwekerij houdt zich bezig met het kweken van vetplanten en cactussen. Om te kunnen uitbreiden neemt hij de rozenkwekerij van de buurman over inclusief kassen, bedrijfsinventaris en rozenstruiken. Omdat het hem alleen om de grond gaat, vernietigt hij vervolgens alle gekochte activa en breidt op de gekochte grond zijn eigen kwekerij van vetplanten en cactussen uit. Aan alle werknemers van de buurman wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden. Eén werknemer is ziek. Aan hem wordt door de nieuwe werkgever het normale loon tijdens ziekte door-betaald. Als deze werknemer daarboven echter een niet doorbetaalde toeslag ter zake van 46 overuren vordert, betwist de werkgever dat de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van de oude werkgever van rechtswege op hem zijn overgegaan omdat geen sprake is van de overgang van een onderneming.<BR>

De kantonrechter honoreert dat verweer en wijst de vordering van de werknemer af. Het gerechtshof is echter een andere mening toegedaan. Dat alle activa zijn vernietigd, doet volgens het hof niet ter zake. Van belang is dat de nieuwe werkgever in eerste instantie alle roerende en onroerende zaken heeft overgenomen. Dat er een verschil is tussen het kweken van rozen en het kweken van vetplanten en cactussen is volgens het hof al evenmin van belang. Beide bedrijven houden zich binnen de agrarische sector bezig met het kweken van bloemen of planten in kassen en dat vormt voor het hof voldoende overeenstemming tussen beide bedrijfsactiviteiten om tot de overgang van een onderneming te kunnen concluderen. Dat betekent dat de nieuwe werkgever ook de vergoeding voor overuren die de werknemer normaliter ontving tijdens ziekte moet doorbetalen.


Commentaar

De nieuwe werkgever had het wel heel onhandig aangepakt. Hij had de buurman ook zijn rozenkwekerij kunnen laten staken, deze zijn personeel laten ontslaan en zijn kas laten slopen, waarna hij alleen de grond zou hebben hoeven kopen. De koopprijs zou daaraan aangepast kunnen zijn. In dat geval lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de rechter nog geconcludeerd zou hebben dat sprake was van een overgang van een onderneming, als de nieuwe werkgever vervolgens op de gekochte grond zijn eigen kwekerij zou hebben uitgebreid. Wellicht is het zelfs denkbaar dat de nieuwe werkgever dan nog een aantal werknemers van zijn buurman in dienst had kunnen nemen. Het bovengenoemde geval toont nog eens aan dat de rechter zeer snel concludeert tot de overgang van rechten en verplichtingen uit arbeidsovereenkomsten als gevolg van de overgang van een onderneming. In twijfelgevallen is het dan ook raadzaam vroegtijdig advies te vragen.