Ontslag zonder vergoeding wegens regelmatig te laat komen

Ontslag zonder vergoeding wegens regelmatig te laat komen
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2008 / 151
Vindplaats: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 januari 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: BC8419
Uitspraak

Bij een voormalig onderdeel van Philips dat zich bezig houdt met de productie van metalen componenten en samengestelde onderdelen voor de beeldbuisindustrie, is sinds 1979 een werknemer in dienst in de functie van allround steller/bediende. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met de werknemer per 31 maart 2004 met toestemming van het CWI opgezegd wegens het gedurende meerdere jaren bij herhaling en zonder opgave van redenen niet of te laat verschijnen op het werk, waardoor de samenwerking met collega’s en de levering aan de cliënten ernstig in gevaar is gebracht. Er is sprake van problemen met alcoholgebruik.

Bij de kantonrechter vordert de werknemer herstel van de dienstbetrekking of toekenning van een ontslagvergoeding, stellend dat de opzegging kennelijk onredelijk is aangezien de voorgewende ontslagreden vals of voorgewend is en aangezien de gevolgen van de opzegging voor hem te ernstig waren in vergelijking tot de belangen van de werkgever. De kantonrechter wijst die vorderingen af.

In hoger beroep voert de werknemer aan dat de voorgewende ontslagreden vals was omdat hij een loyale en hardwerkende werknemer is geweest, omdat beoordelingsrapporten in 1989, 1997 en 2003 positief zijn geweest en omdat hij in de jaren 2001 tot en met 2003 ernstige psychische problemen had terwijl bovendien een echtscheiding speelde. De samenwerking met de collega’s en de tijdige levering aan cliënten is volgens de werknemer niet in gevaar geweest. Het gerechtshof wil daar echter niet aan. Een ontslagreden is vals als die in werkelijkheid niet bestaat en voorgewend als iets anders in feite de reden is om de werknemer te ontslaan. Volgens het hof staat vast dat de werknemer in een reeks van jaren veelvuldig niet of te laat op het werk is verschenen, met enige regelmaat controlevoorschriften ziekteverzuim niet is nagekomen en veelvuldig tijdens het werk onder invloed van alcohol is aangetroffen. Na herhaaldelijke mondelinge en schriftelijke waarschuwingen en na een schorsing van twee dagen en een laatste waarschuwing, is de werknemer weer twee maal te laat gekomen waarbij de laatste maal de indruk bestond dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. Dat daardoor de samenwerking met collega’s en de tijdige levering aan cliënten in het gevaar komt, acht het gerechtshof noch een valse noch een voorgewende reden. Dat de werknemer door het ontslag aangewezen is geraakt op een bijstandsuitkering en dat de gevolgen van dat ontslag voor de werknemer dus ernstig zijn, maakt de opzegging volgens het gerechtshof niet kennelijk onredelijk omdat de werknemer die zich door zijn hardleersheid zelf over zich heeft afgeroepen.


Commentaar

Het arrest van het gerechtshof is al wat ouder maar eerst recent gepubliceerd. Het toont aan dat een werkgever ook zonder betaling van een ontslagvergoeding kan afkomen van een werknemer die zich misdraagt, zelfs als sprake is van een lang dienstverband. Van belang was dat de werkgever de werknemer hier meer dan voldoende kansen had gegeven en dat de werkgever zijn standpunt kon onderbouwen met schriftelijk gegeven waarschuwingen.