Ontslagvergoeding bij ontslag van 67-jarige werknemer

Ontslagvergoeding bij ontslag van 67-jarige werknemer
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2008 / 151
Vindplaats: Kantonrechter Amsterdam 30 januari 2008, JAR 2008/44
Uitspraak

Bij een bedrijf in de automobielsector is sinds 1970 een verkoopadviseur werkzaam, die op 60-jarige leeftijd met vroegpensioen gaat en dan op basis van een steeds (stilzwijgend) verlengde arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar nog drie dagen per week doorwerkt. Bij een reorganisatie in juni 2007 blijft de werknemer in dienst, maar in november 2007 (nadat het management is vervangen wegens slechte bedrijfsresultaten) wordt hem medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd omdat hij moet worden vervangen door een werknemer die aanmerkelijk hogere verkoopresultaten boekt. Als de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt, vraagt de werknemer een ontslagvergoeding berekend volgens de kantonrechtersformule die gebaseerd is op 59 gewogen dienstjaren en correctiefactor 1,5.

Omdat de werknemer verklaart dat hij de arbeidsovereenkomst ook niet meer kan en wil voortzetten, gaat het geschil alleen nog over de hoogte van de ontslagvergoeding. Nu het verzoek is gebaseerd op onvoldoende verkoopresultaten acht de kantonrechter het afspiegelingsbeginsel en leeftijdsdiscriminatie niet aan de orde. Dat sprake zou zijn van onvoldoende verkoopresultaten acht de kantonrechter niet bewezen. Daarom is de kantonrechter van mening dat een ontslagvergoeding moet worden toegekend. Nu de werknemer de pensioendatum gepasseerd is, hoeft daarbij de ontslagvergoeding niet te worden beperkt tot de inkomensderving tot die datum. De kantonrechter past de kantonrechtersformule toe maar rekent alleen de dienstjaren mee vanaf het moment waarop de werknemer met vroegpensioen is gegaan. Daarbij telt de kantonrechter de dienstjaren elk maar één keer mee. Daartegenover hanteert de kantonrechter wel de correctiefactor 1,5 omdat hij van mening is dat de werkgever ten onrechte ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gevraagd wegens onvoldoende verkoopresultaten.


Commentaar

De toepassing van de kantonrechtersformule in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer ouder dan 65 jaar is een heikel punt. De Aanbeveling van de Kring van Kantonrechters waarin de kantonrechtersformule is opgenomen voorziet eigenlijk niet in dit geval. Een commissie uit de Kring van Kantonrechters is doende met het voorbereiden van een mogelijke wijziging van de Aanbeveling. Naar verluidt wordt daarbij ook over dit punt nagedacht.