Termijn eigenrisicodragen WGA verlengd

Termijn eigenrisicodragen WGA verlengd
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2009 / 170
Vindplaats: Antwoord van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van leden Van Hijum (CDA) en Blok (VVD), 30 september 2009
Uitspraak

De gedifferentieerde WGA-premie voor 2010 is zeer aanzienlijk veel hoger vastgesteld dan de gedifferentieerde WGA-premie voor 2009. Daarover berichtten wij u in een extra uitgave van Arbeidsrecht Actueel, die wij per E-mail toezonden op 16 september 2009. Veel werkgevers gaan ruim meer dan de dubbele premie betalen. Dat maakt het voor werkgevers veel eerder interessant om eigenrisicodrager te worden. Werkgevers kunnen per 1 januari 2010 nog eigenrisicodrager worden, mits zij daartoe vóór 1 oktober 2009 een aanvraag bij de belastingdienst indienen.

Op Kamervragen heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Minister nu de gelegenheid geboden om nog tot 1 november 2009 een aanvraag voor eigenrisicodragen bij de belastingdienst in te dienen, in welk geval het eigenrisicodragennog per 1 januari 2010 kan ingaan. Wordt de aanvraag na 5 oktober ingediend, dan ontvangt de werkgever wel eerst nog een beslissing tot vaststelling van de gedifferentieerde WGA-premie voor 2010, maar deze beslissing zal dan in 2010 worden teruggedraaid.


Commentaar

Een eventuele overstap naar eigenrisicodragen dient weloverwogen te worden genomen, gelet op de daaraan verbonden gevolgen. Wij verwijzen graag naar de brochure op onze website.

Eén van de twee Kamervragen is overigens gesteld naar aanleiding van een artikel dat wij schreven in Het Financieele Dagblad van 24 september jl.