Beroep op proeftijd vóór aanvang van arbeidsovereenkomst

Beroep op proeftijd vóór aanvang van arbeidsovereenkomst
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2010 / 189
Vindplaats: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 november 2010, www.rechtspraak.nl, ljn: BO4338
Uitspraak

Een drukkerij sluit op 12 februari 2008 met een offsetdrukker een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met ingang van 1 april 2008. Er wordt een proeftijd van twee maanden overeengekomen (welke duur door de toepasselijke CAO Grafimedia is toegelaten, in afwijking van hetgeen in de wet is bepaald), waarbij is bepaald dat partijen “derhalve bevoegd zijn de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste twee maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen”. Op 7 maart 2008 deelt de werknemer telefonisch mede af te zien van de arbeidsovereenkomst. Hij zal blijven werken bij zijn huidige werkgever. Nadien blijkt dat deze hem daartoe een verbetering van zijn arbeidsvoorwaarden heeft aangeboden.

De drukkerij is onaangenaam verrast en eist van de drukker een gefixeerde schadevergoeding ter grootte van het bruto salaris van één maand, stellend dat de drukker de arbeidsovereenkomst onregelmatig, want zonder het in acht nemen van de opzegtermijn van een maand, heeft opgezegd. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer op grond van de tekst van het proeftijdbeding daarop slechts een beroep kon doen nadat de arbeidsovereenkomst was aangevangen. Van het vonnis van de kantonrechter stelt de werknemer hoger beroep in bij het gerechtshof. Eén dag na het instellen van het hoger beroep gaat de werkgever failliet, maar de curator zet de procedure voort. Het gerechtshof komt, op basis van de tekst van de wet tot een ander oordeel. Die tekst staat toe dat een beroep op het proeftijdbeding kan worden gedaan zo lang de proeftijd niet is verstreken en dat is volgens de wetsgeschiedenis bedoeld om ook opzegging mogelijk te maken van een nog niet daadwerkelijk begonnen arbeidsovereenkomst. Het vonnis van de kantonrechter wordt vernietigd en de vorderingen van de curator worden afgewezen.


Commentaar

Het arrest van het gerechtshof past in de lijn van veel meer uitspraken van lagere rechters die inhouden dat al vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst een beroep op de proeftijd kan worden gedaan. Dat geldt dan ook voor werkgevers die na het aangaan van de arbeidsovereenkomst maar vóór de ingang daarvan reden vinden om op de proeftijd een beroep te doen.