Ontbinding arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd om arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te kunnen aangaan

Ontbinding arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd om arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te kunnen aangaan
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2010 / 186
Vindplaats: Kantonrechter Eindhoven 19 augustus 2010, www.rechtspraak.nl, ljn: BN8624
Uitspraak

Bij een bedrijf werkt sinds 3 september 1962 (derhalve bijna 48 jaar!) een telefoniste/receptioniste die inmiddels 64 jaar oud is. Op 1 september 2010 wil zij gebruik gaan maken van de VUT en een maand later (derhalve op 1 oktober 2010) zal zij de leeftijd bereiken waarop het recht op AOW-uitkering ingaat. Het bedrijf komt met de werkneemster overeen dat zij met ingang van 1 oktober 2010 nog enige werkzaamheden voor het bedrijf zal verrichten, maar dan op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Om dat zo te kunnen doen vraagt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 september 2010 te ontbinden. De werkneemster verklaart zich daarmee akkoord. De kantonrechter merkt het feit dat partijen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wensen te verlengen voor bepaalde tijd aan als een verandering van omstandigheden die van dien aard is dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden en wijst het verzoek van de werkgever toe.


Commentaar

Volgens de wet kan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen voor bepaalde tijd voortgezet worden, indien die arbeidsovereenkomst eerst rechtsgeldig is opgezegd of door de kantonrechter is ontbonden. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is daartoe dus niet voldoende en een bepaling in de arbeidsovereenkomst waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd evenmin. Indien een werknemer wenst door te werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en de werkgever dat wenst te doen op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (om te voorkomen dat voor een latere beëindiging van de arbeidsovereenkomst moet worden aangetoond dat de werknemer inmiddels ongeschikt is geworden voor de uit te oefenen functie), moet dus een opzegging of ontbinding volgen. De beschikking van de kantonrechter toont aan dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst mogelijk is wegens het enkele feit dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk moet worden gemaakt. Vervolgens zijn weer drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogelijk.