Afspraak is afspraak bij overeenkomst gesloten door rechtshulpverlener

Afspraak is afspraak bij overeenkomst gesloten door rechtshulpverlener
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2011 / 201
Vindplaats: Kantonrechter Rotterdam 13 september 2011, OpMaat Arbeidsrecht 2011/503
Uitspraak

Indien partijen bij een overeenkomst zich bij het sluiten van die overeenkomst hebben laten bijstaan door een rechtshulpverlener, hoeven de partijen er niet op te rekenen dat de rechter bij een geschil over de uitleg van die overeenkomst op zoek gaat naar hetgeen de partijen bedoeld mochten hebben. In beginsel wordt de overeenkomst dan letterlijk uitgelegd.Wat was er aan de hand?

Tot die ervaring kwam een werkgever die in een (met behulp van een rechtshulpverlener afgesloten) vaststellingsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst beëindigde van een werknemer die van diefstal verdacht werd. In de overeenkomst werd een finale kwijting overeengekomen, die alleen niet zou gelden voor het geval de werkgever zich als benadeelde partij zou voegen in de strafzaak van de werknemer om schadevergoeding te vorderen. In die strafzaak wordt de werknemer wel veroordeeld, maar de werkgever wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering tot schadevergoeding.Hoe kwam de kantonrechter tot zijn beslissing?

Als de werkgever vervolgens bij de kantonrechter schadevergoeding vordert, werpt de kantonrechter hem de verleende finale kwijting tegen. De werkgever stelt dat de bedoeling van de bepaling was om het recht op schadevergoeding in zijn geheel voor te behouden, maar de kantonrechter wijst er op dat overeenkomsten gesloten met hulp van een rechtshulpverlener op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad worden uitgelegd op grond van de bewoordingen van de overeenkomst.


Commentaar

Wie bij het sluiten van een overeenkomst een rechtshulpverlener inschakelt, dient er voor te zorgen dat hij daarbij ook door een goede rechtshulpverlener wordt bijgestaan. De rechter “helpt” niet bij het uitleggen van de overeenkomst en men zal het in beginsel moeten doen met de letterlijke tekst van wat opgeschreven is.