Ontslag wegens niet naleven van regels voor kas- en kluisbeheer

Ontslag wegens niet naleven van regels voor kas- en kluisbeheer
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2011 / 191
Vindplaats: Kantonrechter Haarlem 5 november 2010, www.rechtspraak.nl, ljn: BO9381
Uitspraak

Bij een winkelketen gelden regels en instructies met betrekking tot de afsluiting van de kassa, het tellen van het geld en het opmaken van de kas. Bij de winkelketen is sinds 2006 een filiaalmanager in dienst die in juni 2009 en in mei 2010 tijdens beoordelingsgesprekken al er op is gewezen dat zij de regels en het beleid op het gebied van de afhandeling van geldzaken moest naleven. Eén van die regels houdt in dat de filiaalmanager de sleutel van de zich in de winkel bevindende kluis op haar lichaam moet dragen. De betreffende filiaalmanager doet dat niet, maar bewaart de sleutel in een potje op haar bureau. Op vrijdag 10 september 2010 zijn onbekenden er in geslaagd met de kluissleutel de kluis te openen en daaruit (onder meer) geld weg te nemen. Bij brief van 13 september 2010 ontslaat de winkelketen de filiaalmanager vervolgens op staande voet, omdat zij de sleutel van de kluis in strijd met de voorschriften niet op haar lichaam heeft gedragen, omdat zij de startkas voor de volgende dag in strijd met de voorschriften reeds heeft opgemaakt tijdens in plaats van na de winkelopeningstijd en omdat zij in strijd met de voorschriften de werkzaamheden met betrekking tot het opmaken c.q. voorbereiden van de kas niet samen met een collega heeft verricht. In de ontslagbrief spreekt de winkelketen er zijn verwondering over uit dat vreemden zich in korte tijd toegang hebben kunnen verschaffen tot de ruimte waarin de kluis stond, terwijl de deur naar die ruimte met een cijfercodeslot was afgesloten, dat niemand gehoord of gezien heeft dat de deur (die met een klikgeluid sluit en opent) geopend werd en dat in heel korte tijd de kluis én de sleutel zijn gevonden en de kluis is geleegd. Aldus wordt duidelijk dat de winkelketen de filiaalmanager er van verdenkt de diefstal zelf te hebben gepleegd, maar men kan dat kennelijk niet bewijzen. Als de filiaalmanager de nietigheid van het ontslag op staande voet inroept, verzoekt de winkelketen de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, voor zover die na het ontslag op staande voet nog mocht bestaan. De kantonrechter ontbindt inderdaad de arbeidsovereenkomst en kent daarbij geen ontslagvergoeding toe. Volgens de kantonrechter is de arbeidsovereenkomst onherstelbaar verstoord doordat de filiaalmanager zich niet aan de regels en instructies heeft gehouden. Het verweer van de filiaalmanager dat zij de regels niet zou kennen, verwerpt de kantonrechter omdat de filiaalmanager in elk geval wist dat zij de kluissleutel op haar lichaam moest dragen. En als de filiaalmanager, zoals zij stelde, het onveilig vond om de kluissleutel op haar lichaam te dragen, had zij dat volgens de kantonrechter moeten bespreken.


Commentaar

Zeker in de detailhandel komt dit type zaken vaak voor. Er zijn geld en/of goederen ontvreemd en de dader is onvindbaar. Alle aanwijzingen wijzen richting een werknemer, maar hard bewijs is er niet. Het niet naleven van instructies, mits deze duidelijk en bekend zijn, kan dan een zelfstandige reden voor ontslag vormen. Dat betekent nog niet dat ook een ontslag op staande voet op die grond rechtsgeldig zou zijn, maar de uitkomst kan wel zijn dat de werknemer op korte termijn kan worden ontslagen zonder hoge ontslagvergoedingen.