Arbeidsovereenkomst niet geëindigd bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Arbeidsovereenkomst niet geëindigd bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2012 / 218
Vindplaats: Kantonrechter Tilburg 24 oktober 2012, www.rechtspraak.nl, LJN: BY2893
Uitspraak

De werkgever moest aan een werknemer loon doorbetalen omdat de arbeidsovereenkomst van de werknemer bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet was geëindigd.Wat was er aan de hand?

De werknemer waar het om ging was op 17 februari 2012 65 jaar geworden. In zijn arbeidsovereenkomst was niet de bepaling opgenomen dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van rechtswege zou eindigen. De werkgever was er wel van uitgegaan dat de arbeidsovereenkomst dan zou eindigen. Het pensioen van de werknemer zou dan ingaan. De werknemer had al een andere medewerker ingewerkt om zijn plaats in te nemen. Er was een borrel gepland en collega’s zouden een afscheidscadeau overhandigen. Maar de werknemer meldde zich op die dag ziek. Volgens de werkgever zou de werknemer uit zijn op betaling door de werkgever van een restschuld van € 80.000 bruto die de werknemer had in het kader van een schuldsanering. Vanwege de opstelling van de werknemer had de werkgever geen ontslagvergunning gevraagd. Bij brief van 8 mei 2012 doet de werkgever dat alsnog, uitsluitend voor het geval de arbeidsovereenkomst niet reeds geëindigd zou zijn. Het UWV verleent de ontslagvergunning en de werkgever zegt de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2012 op. De werkgever is echter van mening dat de arbeidsovereenkomst op 17 februari 2012 is geëindigd en heeft de werknemer daarna niet meer laten werken. Omdat de werkgever weigert het loon te betalen, vordert de werknemer loondoorbetaling van 17 februari 2012 tot 1 oktober 2012.Hoe kwam de kantonrechter tot zijn oordeel?

De kantonrechter wijst die vordering toe. Hij stelt vast dat in de arbeidsovereenkomst geen bepaling was opgenomen op grond waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt. Het beroep dat de werkgever heeft gedaan op het gebruik dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd eindigt, wordt verworpen. De kantonrechter wijst daarbij op de maatschappelijke discussie en de politieke besluitvorming over de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook omdat het al enkele jaren niet meer vanzelfsprekend is dat bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd gestopt wordt met werken, kan van een gebruik in Nederland ten aanzien van het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet meer worden gesproken. Dat het pensioen bij 65 jaar ingaat, betekent volgens de kantonrechter nog niet dat de arbeidsovereenkomst dan ook eindigt. Omdat de kantonrechter de opzegging van de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2012 voor rechtsgeldig houdt, wordt de loonvordering beperkt tot het loon tot die datum.


Commentaar

Het vonnis van de kantonrechter is vooral opmerkelijk vanwege twee elementen die minder in het oog springen. De eerste is dat de kantonrechter een bepaling op grond waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kennelijk voor rechtsgeldig houdt. Helemaal onomstreden is dat niet omdat de wet deze wijze van eindigen van de arbeidsovereenkomst niet kent. Meer opmerkelijk is echter dat de kantonrechter de opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd kennelijk voor rechtsgeldig houdt, ondanks dat de opzegging pas was gedaan en zelfs de ontslagvergunning pas was aangevraagd nadat de werknemer 65 jaar was geworden.