Dringende reden voor ontslag door belediging van werkgever op Facebook

Dringende reden voor ontslag door belediging van werkgever op Facebook
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2012 / 210
Vindplaats: Kantonrechter Arnhem 19 maart 2012, www.rechtspraak.nl, LJN: BV9483
Uitspraak

Vrijheid van meningsuiting is geen rechtvaardiging voor het beledigen van de werkgever en het feit dat dit op Facebook gebeurt maakt dit niet anders, omdat het privé-karakter van Face-book zeer betrekkelijk is.Wat was er aan de hand?

Dat moest een magazijnmedewerker ervaren die op 2 januari 2012 bij een winkelketen in dienst was getreden. Toen hem op 13 januari 2012 geweigerd werd een voorschot op zijn sa-laris te betalen, vertoonde hij gedrag dat diverse collega’s als bedreigend hadden ervaren en liet hij zich op Facebook negatief uit over zijn werkgever. Hij werd daarvoor schriftelijk gewaarschuwd. Vervolgens plaatste hij op 2 februari 2012 een bericht op Facebook waarin hij de winkelketen en zijn teamleider grof beledigde. Daarop aangesproken beriep de werknemer zich op de vrijheid van meningsuiting en stelde hij volledig achter zijn uitlatingen te staan.Hoe kwam de kantonrechter tot zijn beslissing?

Toen de werkgever daarop aan de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, besliste de kantonrechter dat sprake was van een dringende reden die ook had kunnen leiden tot een ontslag op staande voet en ontbond hij de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder ontslagvergoeding. De kantonrechter wees er daarbij op dat ook de vrijheid van meningsuiting begrensd is door de zorgvuldigheid en door de verplichting zich als een goed werknemer te gedragen. Voor zijn gedrag bestond geen enkele aanleiding en de werknemer was al gewaarschuwd. Voor wat betreft het door de werknemer aangevoerde privé-karakter van Facebook wees de kantonrechter er op dat dit maar betrekkelijk is, net zoals het begrip “vrienden” op Facebook. Tot die “vrienden” behoorde ook een collega die de werkgever had ingelicht. Bovendien had de werknemer rekening moeten houden met de mogelijkheid van “retweeten” van het bericht, waardoor ook anderen dan de “vrienden” van de werknemer het bericht konden lezen.


Commentaar

Sociale media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Daarmee wordt ook de rechter vaker gedwongen zich uit te spreken over de betekenis van de sociale media. Als de werknemer zijn werkgever beledigd zou hebben in een gesprek met vrienden in de beslotenheid van zijn huiskamer, zou daarvan het gevolg niet zijn geweest dat de werknemer zou zijn ontslagen. De kantonrechter wijst er echter terecht op dat het karakter van Facebook veel minder besloten is dan dat van het gesprek in de huiskamer van de werknemer.