Overname arbeidsovereenkomst van arbeidsongeschikte werknemer bij overgang van onderneming

Overname arbeidsovereenkomst van arbeidsongeschikte werknemer bij overgang van onderneming
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2012 / 214
Vindplaats: Gerechtshof Leeuwarden 14 juni 2012, www.rechtspraak.nl, LJN: BX4509
Uitspraak

De koper van een onderneming moest ook loon betalen aan een arbeidsongeschikte werknemer die door de verkoper buiten de overgang van de onderneming was gelaten. De wettelijk geregelde overgang van rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst op de koper van de onderneming gold ook voor deze werknemer, ondanks dat hij arbeidsongeschikt was.Wat was er aan de hand?

De werknemer werkte vanaf 17 mei 1996 als ijzerwerker afbouw bij een werf op een locatie in Foxhol (Groningen). De werknemer leed aan diabetes en viel in februari 2006 uit wegens hartklachten. Op 21 mei 2007 wordt de werf waar de werknemer werkt verkocht, maar de werknemer (die op dat moment gedeeltelijk werkt met beperkingen) wordt te kennen gegeven dat hij niet mee overgaat naar de koper van de onderneming. De werknemer wordt door de werkgever opgedragen in Harlingen te gaan werken, hetgeen hij onder protest doet. Per 1 september 2009 wordt de werknemer vervolgens door de werkgever ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, nadat de werkgever van UWV WERKbedrijf daartoe een ontslagvergunning heeft gekregen. De werknemer vordert daarop dat de kantonrechter voor recht verklaart dat hij wegens de overgang van de onderneming bij de koper van de onderneming in dienst is gekomen. De kantonrechter wijst de gevorderde verklaring voor recht toe. In hoger beroep bevestigt het gerechtshof het vonnis van de kantonrechter.Hoe kwam het gerechtshof tot zijn beslissing?

Uit een arrest van de Hoge Raad van 2005 leidt het hof af dat bij de overgang van een onderneming geen overgang van rechtswege plaatsvindt van de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van een werknemer, indien die werknemer blijvend verhinderd is om de opgedragen werkzaamheden te verrichten. In geval van arbeidsongeschiktheid zou dat volgens het hof het geval kunnen zijn bij duurzame arbeidsongeschiktheid, maar daarbij was ten aanzien van de werknemer in kwestie geen sprake.


Commentaar

Gelet op het beschermende karakter van de wettelijke bepalingen inzake de gevolgen van de overgang van een onderneming voor werknemers (welke bepalingen gebaseerd zijn op een Europese Richtlijn), zal niet snel worden aangenomen dat een werknemer niet onder die wettelijke bepalingen valt. Indien een werknemer echter blijvend ongeschikt is voor werk bij zijn eigen werkgever, zou echter op grond van jurisprudentie van het Hof van Justitie EG en de Hoge Raad, betoogd kunnen worden dat de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst met die werknemer niet overgaan op de koper van de onderneming.