Verhoging dwangsom na voortgaande overtreding concurrentiebeding

Verhoging dwangsom na voortgaande overtreding concurrentiebeding
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2012 / 210
Vindplaats: Kantonrechter Harderwijk 2 maart 2012, www.rechtspraak.nl, LJN: BV8446
Uitspraak

Een werknemer die in kort geding op straffe van verbeurte van een dwangsom was veroordeeld een concurrentiebeding na te leven maar dat beding bleef overtreden, kreeg van de kantonrechter te horen dat de dwangsom werd vertienvoudigd.Wat was er aan de hand?

De werknemer was van 1 september 2006 tot 1 november 2011 als “hairstylist” in dienst geweest bij een kapsalon. Per 1 november 2011 had hij de arbeidsovereenkomst opgezegd om bij een andere kapsalon in dienst te treden. De werknemer was echter gebonden aan een concurrentiebeding dat hem verbood binnen zes maanden in dienst te treden bij een andere kapsalon binnen een straal van 10 kilometer van de kapsalon van de werkgever. De werknemer was bij vonnis van de kantonrechter in kort geding veroordeeld tot nakoming van het concurrentiebeding op verbeurte van een dwangsom van € 500 per dag. Toen dat de werknemer niet verhinderde om toch bij de betreffende kapsalon te blijven werken (de werkgever had een rapport met foto’s als bewijs overgelegd), veroordeelde de kantonrechter de werknemer nogmaals tot naleving van het concurrentiebeding, nu echter op verbeurte van een dwangsom van € 5.000 per dag. Ook de nieuwe werkgever werd nu op verbeurte van een gelijke dwangsom veroordeeld om de werknemer niet toe te laten om binnen het gebied van tien kilometer te werken, dit op basis van een onrechtmatige daad die hij zou plegen door te profiteren van de niet-naleving van het concurrentiebeding door de werknemer. Het verweer van de werknemer dat hij eigenlijk in een vestiging buiten het betreffende gebied werkte en alleen binnen dat gebied werkte in het kader van een training, had de werknemer al in het eerste kort geding niet mogen baten en hielp hem dus in het tweede kort geding ook niet.


Commentaar

Dwangsommen zijn er om te bewerkstellingen dat rechterlijke vonnissen ook daadwerkelijk worden nageleefd. Het is in elk geval niet zo dat met betaling van de dwangsom de overtreding van het vonnis is toegestaan. Doorgaans leggen rechters dwangsommen op die veel lager zijn dan door de eisende partij worden gevorderd, maar als rechters merken dat de veroordeelde partij een vonnis ondanks de opgelegde dwangsom niet naleeft, kan de dwangsom alsnog aanzienlijk worden verhoogd, zoals het vonnis van de kantonrechter in Harderwijk aantoont.