Registratie van aard en oorzaak van ziekte werknemer verboden

Registratie van aard en oorzaak van ziekte werknemer verboden
Datum: 13-03-2016
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2016 / 267
Vindplaats: 2016
Uitspraak

De Autoriteit persoonsgegevens (de naam die het College bescherming persoonsgegevens sinds 1 juli 2015 voert) heeft naar aanleiding van een melding een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop een zorginstelling persoonsgegevens registreerde na invoering van een nieuw ziekteverzuimbeleid. De Autoriteit persoonsgegevens heeft daarbij vastgesteld dat de werkgever de aard en oorzaak van de ziekte registreerde en dat dat gebeurde in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Registratie van deze gegevens was niet noodzakelijk voor de vaststelling van de loondoorbetalingsverplichting of voor de begeleiding van zieke werknemers. Daarmee werden persoonsgegevens betreffende de gezondheid in strijd met de wet verwerkt.


Commentaar

De Autoriteit persoonsgegevens stelt zich op het standpunt dat de betreffende gegevens zelfs niet mogen worden geregistreerd als de werknemer de gegevens uit eigen beweging aan de werkgever bekend maakt. Om op basis daarvan persoonsgegevens te mogen verwerken moet de vereiste toestemming in volle vrijheid worden gegeven nadat de betreffende persoon voldoende geïnformeerd is en moet de toestemming betrekking hebben op specifiek aangeduide gegevens. De afhankelijkheidsrelatie die bestaat tussen een werkgever en werknemer staat volgens de Autoriteit persoonsgegevens er aan in de weg dat de toestemming in volle vrijheid wordt gegeven. De Autoriteit persoonsgegevens is bevoegd om boetes op te leggen bij overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens.