Hogere ontslagvergoeding voor werkgever wegens ernstige schending van privacy van werknemer

Hogere ontslagvergoeding voor werkgever wegens ernstige schending van privacy van werknemer
Datum: 30-11-2019
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2019 / 360
Vindplaats: Kantonrechter Tilburg 11 oktober 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:7347
Uitspraak

Onder meer omdat de werkgever bij de motivering van de redenen voor het ontslag op staande voet gebruik heeft gemaakt van privé-informatie op een gevonden USB-stick die eigendom is van de werkneemster, moest een werkgever aan de werkneemster naast de transitievergoeding een billijke vergoeding betalen. Bovendien werd mede om die reden de arbeidsovereenkomst per een latere datum ontbonden.

Bij een taxatiebureau dat gespecialiseerd was in expertises op het gebied van asbest in de agrarische sector, werken, naast de directeur en eigenaar, twee personen. Eén daarvan is een administratief medewerkster die al sinds 1 januari 1998 in dienst is. De arbeidsomvang met haar was flexibel afgesproken en de werkneemster werd per uur betaald. Op 7 juni 2018 is zij op staande voet ontslagen, om diverse redenen. Zij zou onder werktijd werkzaamheden hebben uitgevoerd voor verenigingen, waarvoor zij nevenactiviteiten verricht. Zij zou in strijd met de arbeidsovereenkomst sollicitatiebrieven hebben geschreven tijdens werktijd. Zij zou de handtekening van de directeur hebben vervalst. Haar taalgebruik over de uit te voeren werkzaamheden zou te wensen hebben overgelaten. En zij zou zonder overleg vrije dagen en vakantiedagen hebben opgenomen.
Als de werkneemster de kantonrechter verzoekt om het ontslag op staande voet te vernietigen, dient de werkgever bij de kantonrechter een voorwaardelijk verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
De kantonrechter is van mening dat het ontslag niet rechtsgeldig is en vernietigt het ontslag op staande voet. De werkgever kan zijn stellingen volgens de kantonrechter onvoldoende onderbouwen in het licht van de gemotiveerde betwisting van de werkneemster, die stelt dat zij de tijd die zij heeft besteed aan maatschappelijke activiteiten en sollicitaties niet als werktijd heeft genoteerd, dat het een vaste werkwijze was dat de digitale handtekening van de directeur voor bepaalde stukken werd gebruikt, dat over haar taalgebruik nooit eerder klachten zijn besproken en dat zij haar laatste vakantie ruim van tevoren heeft aangekondigd. Bovendien is de kantonrechter van mening dat de werkgever de werkneemster had moeten waarschuwen.
Omdat het ontslag op staande voet wordt vernietigd, moet de kantonrechter ook beslissen op het voorwaardelijke verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever had daarvoor als grond aangevoerd dat de werkneemster zich verwijtbaar had gedragen, maar de kantonrechter is van mening dat de werkgever ook dat onvoldoende onderbouwd heeft. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst echter toch, omdat de arbeidsovereenkomst tussen partijen is verstoord. Die verstoring is echter het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever die de werkneemster ten onrechte op staande voet heeft ontslagen. De kantonrechter is namelijk van mening dat de werkgever de arbeidsovereenkomst bewust heeft verstoord. Bovendien verwijt de kantonrechter de werkgever dat bij de motivering van het ontslag op staande voet gebruik is gemaakt van een gevonden USB-stick met allerlei privé gegevens van de werkneemster, zoals informatie over haar maatschappelijke activiteiten, sollicitatiebrieven, een echtscheidingsconvenant en informatie over haar bezoek aan een psycholoog. De privacy van de werkneemster is daarmee ernstig geschonden. De werkgever heeft de USB-stick ook niet aan de werkneemster terug gegeven. Daarom kent de kantonrechter aan de werkneemster een billijke vergoeding toe van € 25.000, naast de transitievergoeding van bijna € 20.000 bruto. Het ernstig verwijtbare gedrag van de werkgever is voor de kantonrechter ook reden om bij het vaststellen van de datum van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst rekening te houden met de opzegtermijn van vier maanden, zonder daarop (zoals wel gebruikelijk is) de duur van de procedure bij de kantonrechter in mindering te brengen.


Commentaar

De beschikking van de kantonrechter is al meer dan een jaar oud, maar is pas recent gepubliceerd.
In deze zaak had de kantonrechter twee redenen om een extra ontslagvergoeding toe te kennen. De Hoge Raad heeft in 2014 bepaald dat ook bewijs dat is verkregen door schending van de privacyregels toelaatbaar is, vanwege het belang van de waarheidsvinding in een juridische procedure. Daartegenover kan wel een schadevergoeding worden toegekend wegens schending van de privacy. Verder kan de rechter aan de werknemer een extra ontslagvergoeding toekennen, boven op de transitievergoeding, als een arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden omdat de arbeidsverhouding is verstoord en de werkgever bewust heeft aangestuurd op de verstoring van de arbeidsverhouding.