Recht op tegemoetkoming in loonkosten op grond van NOW bij fout in loonopgave?

Recht op tegemoetkoming in loonkosten op grond van NOW bij fout in loonopgave?
Datum: 12-09-2020
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2020 / 392
Vindplaats: Rechtbank Noord-Nederland 25 augustus 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2911
Uitspraak

Het UWV had de aanvraag van een werkgever voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW terecht afgewezen op grond van het feit dat de werkgever in januari 2020 en november 2019 geen loon had aangegeven. Dat de accountant een fout had gemaakt bij de loonopgave was geen reden om de subsidie toch toe te kennen.

Een jong bedrijf had als gevolg van de coronacrisis te maken gekregen met een aanzienlijke omzetdaling. Het bedrijf had daarom bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 aangevraagd op grond van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging tot behoud van werkgelegenheid (NOW-1). De NOW-1 geeft recht op een subsidie ter grootte van drie maal het loon over de maand januari 2020 of, als er geen loonsom in januari 2020 is, drie maal het loon over de maand november 2019. Het UWV had de subsidieaanvraag afgewezen omdat uit de loonaangifte van de werkgever niet gebleken was dat de werkgever in januari 2020 of november 2019 een loonsom had gehad. In bezwaar voerde de werkgever aan dat er in januari 2020 wel loon was betaald, maar dat daar als gevolg van een fout van de accountant nog geen loonopgave van was gedaan. Het UWV verklaarde het bezwaar ongegrond omdat de NOW-1 bepaalt dat correcties van loonopgaven die na 15 maart 2020 worden gedaan, niet meer in aanmerking worden genomen.
De werkgever stelt vervolgens beroep in bij de rechtbank en vraagt een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter wijst het beroep echter af omdat in de regeling nu eenmaal (ter beperking van risico’s van fraude en misbruik) is bepaald dat correcties van de loonsom na 15 maart 2020 niet meer in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de loonsom. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de loonaangifte, ook als daarbij gebruik wordt gemaakt van een accountant. Er is daarom geen sprake van een uitzonderlijke situatie en bovendien kent de regeling geen hardheidsclausule.
De gevorderde voorlopige voorziening wordt afgewezen en het beroep wordt meteen ook ongegrond verklaard.


Commentaar

De uitspraak van de voorzieningenrechter is geheel conform de tekst van de NOW, die nu eenmaal de datum van 15 maart 2020 kent als harde einddatum voor correcties van de loonaangifte. En verder heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van aanvang af duidelijk gemaakt dat niet te voorkomen zou zijn dat sommige werkgevers bij de subsidieverlening tussen de wal en het schip zouden vallen. En toch is er meer aan de hand. Inmiddels heeft de Minister namelijk twee maal aan de Tweede Kamer medegedeeld dat “aanvragen die uitvallen in de reguliere processen, in de uitvoering zodanig worden beoordeeld en behandeld dat in zoveel mogelijk gevallen recht wordt gedaan aan het doel van de NOW”. Het wollige taalgebruik zal wel bewust zijn gekozen om te vermijden dat de Minister heel concreet zou moeten aangeven wat dan kan en wat niet, maar deze mededeling is toch moeilijk anders op te vatten dan als een soort “hardheidsclausule achteraf”. Werkgevers die bij een aanvraag van subsidie op grond van de NOW tussen de wal en het schip dreigen te vallen, zouden op deze mededelingen van de Minister een beroep kunnen doen om het UWV te bewegen om alsnog voor subsidie in aanmerking te komen.