Concept-wetsvoorstel Beschikking bij overgang onderneming

Jaar en kwartaal
2020, 3e kwartaal
Nummer
4
Blijkens een concept voor een wetsvoorstel dat is gepubliceerd in verband met internetconsultatie is de regering van plan om de belastingdienst te verplichten om bij beslissing vast te stellen of sprake is van de overgang van een onderneming en zo ja, of dan de hele onderneming of een deel daarvan overgaat en in het laatste geval, welk deel van de loonsom daarbij overgaat. Werkgevers krijgen dan de verplichting om (op straffe van een boete van € 1.319) binnen twee weken bij de belastingdienst te melden of sprake is van de overgang van (een deel van een) onderneming.

Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat overgangen van ondernemingen tijdig door de belastingdienst worden ontdekt en dat discussies daarover op een eerder tijdstip kunnen worden gevoerd. Is de overgang van de onderneming eenmaal bij een beslissing van de belastingdienst vastgesteld, zonder dat tegen deze beslissing tijdig bezwaar is gemaakt, dan kan bij latere besluiten van de belastingdienst of het UWV niet meer in bezwaar worden aangevoerd dat ten onrechte is uitgegaan van de overgang van een onderneming of dat het deel van de onderneming dat is overgegaan niet juist is vastgesteld.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.