NOW-3

Jaar en kwartaal
2020, 3e kwartaal
Nummer
2
De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers die als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met een forse omzetdaling een tegemoetkoming in de loonkosten. De looptijd van de tweede NOW-regeling loopt op 30 september 2020 af. De regering heeft besloten om de looptijd van de NOW met negen maanden te verlengen en om de tegemoetkoming inde loonkosten in deze periode in drie stappen van drie maanden langzaam af te bouwen.

In elk van de drie tijdvakken (oktober-december 2020, januari-maart 2021 en april-juni 2021) gelden voor het recht op NOW-subsidie verschillende regels voor wat betreft:
  • het percentage van de loonkosten dat wordt gesubsidieerd;
  • de minimale omzetdaling die noodzakelijk is om recht te hebben op de tegemoetkoming in de loonkosten (subsidie);
  • het percentage waarmee de loonsom maximaal mag dalen zonder dat dit leidt tot een korting op de tegemoetkoming in de loonkosten (subsidie);
  • het maximale bedrag aan loon per werknemer waarover de tegemoetkoming in de loonkosten (subsidie) wordt berekend.

Aanvraag van de NOW-subsidie is mogelijk zowel voor werkgevers die tijdens eerdere periodes van de NOW al een aanvraag hebben ingediend als voor werkgevers die niet eerder een aanvraag hebben ingediend. Werkgevers kunnen per tijdvak van drie maanden besluiten om wel of geen aanvraag te doen.

De streefdatum voor het indienen van een aanvraag voor subsidie (vooraf) voor het eerste tijdvak is  16 november 2020. De vaststelling van de subsidie (achteraf) vindt plaats na afloop van de drie tijdvakken, vanaf de zomer van 2021.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.