Termijn voor indiening van aanvraag WIA-uitkering verkort

Jaar en kwartaal
2013, 1e kwartaal
Nummer
5

Bronnen:

  • Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013), wetsontwerp nummer 33556
  • Artikel 102 lid 3 WIA
  • Artikel 64 lid 3 WIA
  • Artikel 64 lid 2 WIA


Per 1 januari 2012 is de termijn die het UWV heeft om te beslissen op de aanvraag voor een WIA-uitkering (artikel 102 lid 3 WIA) teruggebracht van tien naar acht weken.

In verband daarmee wordt nu ook de termijn voor aanvraag van een WIA-uitkering (artikel 64 lid 3 WIA) verkort van dertien weken voor het einde van de wachttijd naar elf weken voor het einde van de wachttijd, derhalve zodra de arbeidsongeschiktheid 93 weken heeft geduurd in plaats van 91 weken. In verband daarmee informeert het UWV de werknemer ook na 89 weken in plaats van na 87 weken over de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor een WIA-uitkering (artikel 64 lid 2 WIA).

De beoogde datum van inwerkingtreding van deze wijziging is 1 juli 2013.