Wetsvoorstel inzake doorwerken na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Jaar en kwartaal
2012, 2e kwartaal
Nummer
9

Bronnen:

  • Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 mei 2012
  • Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 augustus 2011 aan de Tweede Kamer, kenmerk: AV/AR/2011/10331 
In een brief  aan de Tweede Kamer van 12 augustus 2011 had de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al aangekondigd dat hij een lichter arbeidsrechtelijk regime wilde creëren voor AOW-gerechtigden om het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd te bevorderen. Aangekondigd werden daarbij de volgende maatregelen:
  • het beperken van de verplichtingen van de werkgever bij ziekte van de werknemer, zoals loondoorbetaling en re-integratie;
  • het verruimen van de mogelijkheden voor het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd;
  • het laten vervallen van de leeftijdsgrens van 65 jaar in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
De indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer werd in die brief aangekondigd voor begin 2012.

Uit een nieuwsbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2012 blijkt dat de regering heeft ingestemd met een wetsvoorstel, dat de volgende componenten bevat:
  • introductie van recht op wettelijk minimumloon voor AOW-gerechtigden;
  • verruiming van de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan met AOW-gerechtigden;
  • automatisch eindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, waarbij de werkgever en de werknemer kunnen afspreken de arbeidsovereenkomst voort te zetten;·                maximaal zes weken loondoorbetalingsverplichting bij ziekte;
  • beperking van de re-integratieverplichting van de werkgever.
Het wetsvoorstel is naar de Raad van State verzonden. De inhoud daarvan wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.