Wijziging grens kleine-middelgrote werkgever

Jaar en kwartaal
2020, 3e kwartaal
Nummer
3
De regering heeft een concept voor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat er voor moet zorgen dat met ingang van 2022 premiedifferentiatie plaatsvindt bij de vaststelling van de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (nu: de basispremie). Voor kleine werkgevers wordt de premie maximaal twee procentpunten lager vastgesteld dan voor middelgrote en grote werkgevers. De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers komt te liggen bij 25x het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (over 2020 zou dat zijn geweest: een premieplichtig loon in 2018 van € 842.500).

Het wetsvoorstel houdt in dat ook de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers bij de heffing van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas dan verschuift van 10x het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer naar 25x het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer. Dat heeft gevolgen voor de vraag wanneer het voor een middelgrote werkgever loont om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA. Het heeft mogelijk ook gevolgen voor publiek verzekerde middelgrote werkgevers die bij de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas nog recht hebben op compensatie voor in het verleden te veel betaalde gedifferentieerde premie.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.