Rentehobbel voor gedifferentieerde WGA-premie 2012 vastgesteld


Tot en met 2012 wordt de gedifferentieerde WGA-premie, die werkgevers die geen eigenrisicodrager zijn voor de WGA, aan het UWV betalen kunstmatig verhoogd. Het bedrag dat aldus te veel als premie wordt geheven, wordt "teruggegeven" aan alle werkgever (ook zij die eigenrisicodrager zijn voor de WGA) door de basispremie arbeidsongeschiktheidswetten (die alle werkgevers betalen) met een zelfde bedrag te verlagen. Doel van deze operatie is om private verzekeraars beter in staat te stellen om te concurreren met het UWV, als het gaat om het verzekeren van het risico van betaling van WGA-uitkeringen aan arbeidsongeschikte (ex-) werknemers.

Voor 2012 is het bedrag van de verhoging van de gedifferentieerde WGA-premie (in het jargon spreekt men van de"rentehobbel") vastgesteld op 0,07%. In 2011 was de verhoging wegens de rentehobbel nog 0,09% (2010: 0,12%; 2009: 0,15%; 2008: 0,28%; 2007: 0,47%).