Soepelere aanvraagtermijn eigenrisicodragen Ziektewet 2014


Werkgevers die nog per 1 januari 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet willen worden, dienen vóór 2 oktober 2013 een aanvraag bij de belastingdienst in te dienen.

Bij de afweging om wel of niet eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, zal vaak van belang zijn welke Ziektewetuitkeringen in 2012 en 2013 aan ex-werknemers zijn toegekend. Het UWV is daarom doende werkgevers te informeren over de Ziektewetuitkeringen die aan hun ex-werknemers zijn toegekend. Werkgevers worden daarbij in staat gesteld om de betreffende beslissingen op te vragen en hebben daarna de gelegenheid om tegen die beslissingen alsnog bezwaar te maken.

Omdat werkgevers deze informatie vaak nog moeten ontvangen, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  in een nieuwsbericht aangegeven dat de belastingdienst tot uiterlijk 1 december 2013 ruimte zal bieden om de aanvraag af te ronden na ontvangst van de bij het UWV aangevraagde informatie.

Concreet betekent dit dat de werkgever die vóór 2 oktober 2013 een aanvraag voor eigenrisicodragen voor de Ziektewet indient, nog tot 1 december 2013 kan besluiten om de aanvraag in te trekken dan wel af te ronden en door te zetten. Om van deze gelegenheid gebruik te maken moet dus wel vóór 2 oktober 2013 een aanvraag worden ingediend.

Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 september 2013, www.rijksoverheid.nl