Ons aanbod


Hier leest u hoe wij u als assurantietussenpersoon kunnen ondersteunen bij de advisering van uw cliënten over eigenrisicodragen (Ziektewet of WGA).
Let op:  Alle vermelde kosten zijn per loonheffingennummer. 

Het is verboden dat werkgevers informatie van uitkeringsgerechtigden delen met derden, zoals verzekeraars, als deze informatie is te herleiden tot personen, bijvoorbeeld door middel van namen of BSN-nummers. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet hier op toe. Wij zullen in onze rapporten daarom de namen van werknemers vervangen door coderingen en deze coderingen aan de werkgever doorgeven. 

Alle opdrachten worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht met Van Zijl advocaten B.V., die bij de uitvoering van uw opdracht de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement B.V. inschakelt. De register casemanager van Van Zijl Casemanagement B.V. werkt onder de gedragsrechtelijke verantwoordelijkheid van één van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl B.V.  Deze gedragsrechtelijke verantwoordelijkheid van een advocaat van Van Zijl advocaten B.V. brengt met zich mee dat:
  • wij van uw cliënt dienen te vernemen dat deze instemt met onze inschakeling;
  • voor het delen van informatie met u als assurantietussenpersoon de toestemming van uw cliënt vereist.

Welke voordelen heeft onze ondersteuning voor u als assurantietussenpersoon?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.