Aanpak mismatch sociaal-medisch beoordelen en hardheden WIA

Jaar en kwartaal
2022, 3e kwartaal
Nummer
3
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat het noodzakelijk is dat buitenwettelijke maatregelen worden getroffen om iets te doen aan de achterstanden die het UWV heeft bij het uitvoeren van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen als gevolg van het tekort aan verzekeringsartsen.

In dat kader stelt de Minister onder meer voor om de beoordeling van de aanvragen voor een WIA-uitkering van hebben zo geschikte werknemers die ouder zijn dan 60 jaar niet langer te laten plaatsvinden door een verzekeringsarts. In plaats daarvan beoordeelt een arbeidsdeskundige of de werknemer recht heeft op een WGA-uitkering. Voorwaarde is dat zowel de werkgever als de werknemer daarmee instemmen. Bij de beoordeling zouden alleen uitkeringen mogen worden toegekend wegens volledige arbeidsongeschiktheid (waarbij de verzekeringsarts alsnog wordt ingeschakeld als er sprake lijkt te zijn van duurzaamheid van die volledige arbeidsongeschiktheid om te beoordelen of sprake is van een recht op IVA uitkering). Ook zou bij die beoordeling de aanvraag van een WIA-uitkering mogen worden afgewezen als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is vanwege het feit dat hij feitelijke inkomsten heeft van meer dan 65% van zijn loon. De toe te kennen WGA-uitkering zou vervolgens niet aan de werkgever mogen worden toegerekend, zodat die niet leidt tot verhoging van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van de publiek verzekerde werkgever en zodat werkgevers die eigenrisicodrager zijn die uitkering niet zelf behoeven te betalen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.