Toerekening van WGA-uitkering aan eigenrisicodrager bij overgang van deel van onderneming van niet-eigenrisicodrager

Jaar en kwartaal
2024, 1e kwartaal
Nummer
8
De Centrale Raad van Beroep heeft duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer sprake is van de overgang van een hele onderneming en wanneer van de overgang van een deel van een onderneming. Dat is van belang voor de vraag aan welke werkgever de lasten van Ziektewet-en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers van de overdrager van de onderneming na de overgang moeten worden toegerekend. 

Onder verwijzing naar een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 2019 stelt de Centrale Raad van Beroep dat eerst aan de hand van de civielrechtelijke jurisprudentie moet worden bezien of sprake is van de overgang van een onderneming en dat daarna vanuit het perspectief van de overdragende onderneming bezien moet worden of in sociaalverzekeringsrechtelijke zin de hele onderneming dan wel een deel van de onderneming is overgedragen. 

In twee uitspraken uit 2021 had de Centrale Raad van Beroep dit onderscheid niet gemaakt, waardoor onduidelijkheid was ontstaan over de vraag of de Centrale Raad van Beroep weer was teruggekomen op de uitspraak van 2019. Kennelijk is dat niet het geval.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.