EU-Richtlijn Platformwerk

Jaar en kwartaal
2024, 1e kwartaal
Nummer
10
Binnen de Europese Unie is overeenstemming bereikt over de totstandkoming van een Europese Richtlijn die de Lidstaten van de Europese Unie verplicht om in de nationale wetgeving een rechtsvermoeden op te nemen over de arbeidsverhouding van platformwerkers. Als de platformwerker wijst op bepaalde feiten die wijzen op het uitoefenen van gezag, dan is het aan het platform om aan te tonen dat de platformwerker niet werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst. 

Na publicatie van de Richtlijn in het Publicatieblad van de Europese Unie hebben de Lidstaten twee jaar om de Richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.