Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2024

Jaar en kwartaal
2023, 3e kwartaal
Nummer
17
De parameters aan de hand waarvan de belastingdienst de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van werkgevers voor 2024 berekent, zijn door het UWV vastgesteld. 

De gemiddelde percentages, die de basis zijn van de berekening van de gedifferentieerde premie, dalen voor zowel de Ziektewet als de WGA sterk. 

Voor de WGA is daarvan de oorzaak dat de WGA-uitkeringen van werknemers die aan het einde van de wachttijd 60 jaar of ouder zijn en die daarom een vereenvoudigde claimbeoordeling krijgen (waarbij zij in beginsel in aanmerking komen voor een WGA-uitkering op basis van een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%), niet meer ten laste van de Werkhervattingskas komen. Omdat verzekeraars van het risico van het WGA-eigenrisicodragen in hun premiestelling geen rekening houden met deze (in beginsel) tijdelijke maatregel, valt een vergelijking tussen de premies van de private verzekeraars en de publieke gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, eerder uit in het nadeel van de verzekeraars.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.