Maximale terugwerkende kracht toekenning IVA-uitkering

Jaar en kwartaal
2023, 3e kwartaal
Nummer
6
De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat IVA-uitkeringen niet kunnen worden toegekend met meer dan een jaar terugwerkende kracht. Dat geldt ook als de herbeoordeling die geleid heeft tot de omzetting van een WGA-uitkering in een IVA-uitkering, is aangevraagd door de werkgever. 

Als een WGA-uitkering te lang door het UWV is betaald, zou de werkgever ten opzichte van het UWV recht moeten hebben op vergoeding van de schade die de werkgever daardoor lijdt. De werkgever lijdt schade als hij de WGA-uitkering als eigenrisicodrager zelf moet betalen of als hij een middelgrote of grote werkgever is en de betaling van de WGA-uitkering tot gevolg heeft dat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas die de werkgever aan het UWV met betalen, gaat stijgen. 

Omdat de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraken niet wijst op het recht op schadevergoeding, doen werkgevers er goed aan om tenminste elk jaar bij het UWV een herbeoordeling aan te vragen van de arbeidsongeschiktheid van (ex-) werknemers met een WGA-uitkering. Op die manier kan worden voorkomen dat een WGA-uitkering te lang wordt doorbetaald, uitsluitend omdat toekenning van een IVA-uitkering met meer dan een jaar terugwerkende kracht niet mogelijk is.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.