Nieuwe regels passende arbeid WW

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 6 december 2007, nummer 07/126
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 6 december 2007, kenmerk FEZ/BGZ/2007/39623 
 Aangekondigd wordt dat er per 1 juli 2008 aangescherpte regels komen voor passende arbeid voor WW-ers "zodat zij eerder aan de slag kunnen”. Eerder dan thans het geval is zal arbeid van een lager opleidingsniveau moeten worden aanvaard. Ook arbeid tegen een lager loon zal als passend worden beschouwd. Om te voorkomen dat werkloze werknemers er in inkomen op achteruit gaan, wordt het inkomen niet langer verrekend met de uitkering op basis van het gewerkte aantal uren maar op basis van het behaalde inkomen. Ook wordt een verplichting tot aanvaarding van werk na een bepaalde tijd overwogen. De mogelijkheden om na een nieuw ontslag terug te vallen op de oorspronkelijke uitkering worden verruimd.