Voorschot WIA-uitkering en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Jaar en kwartaal
2023, 3e kwartaal
Nummer
9
Een werkgever had bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het UWV tot toekenning van een voorschot op een WIA-uitkering aan een (ex-) werknemer. De werkgever stelde dat hij belang had bij het maken van bezwaar omdat het voorschot in aanmerking zou worden genomen bij de vaststelling van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.  

Omdat het UWV had aangegeven dat het voorschot niet aan de werkgever zou worden toegerekend bij het vaststellen van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, als achteraf geen WGA-uitkering aan de werknemer zou worden toegekend, had de werkgever volgens de rechtbank geen belang bij het maken van bezwaar tegen de beslissing tot toekenning van het voorschot. Het beroep van de werkgever werd daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.