Voortgangsrapportage DBA

Jaar en kwartaal
2022, 3e kwartaal
Nummer
4
De Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk hebben in rapporten kritisch geoordeeld over het feit dat de belastingdienst nu al sinds 2016 niet of nauwelijks meer handhaaft als het gaat om de naleving van de afdracht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen in gevallen waarin sprake is van een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige, terwijl in feite sprake is van een dienstbetrekking.

De regering wil dit probleem aanpakken door versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en afschaffing van de fiscale oudedagsreserve, invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, verdere ontwikkeling van de webmodule die opdrachtgevers online een indicatie kan geven over de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, invoering van een weerlegbaar rechtsvermoeden van werknemerschap, bevordering van de totstandkoming van een Europese richtlijn voor platformwerkers waarin eveneens een weerlegbaar rechtsvermoeden voor het bestaan van een dienstbetrekking is opgenomen en opheffing van het handhavingsmoratorium uiterlijk per 1 januari 2025.

De opheffing van het handhavingsmoratorium zou gepaard moeten gaan met flankerende maatregelen om de onrust te beperken die naar verwachting van deze opheffing het gevolg zal zijn.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.