Werkt het uitzendbeding in de uitzendovereenkomst ook tijdens ziekte?

Jaar en kwartaal
2023, 2e kwartaal
Nummer
1
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de bepaling in de cao voor uitzendkrachten waarin is geregeld dat de terbeschikkingstelling van de werknemer in geval van ziekte of ongeval van de werknemer geacht wordt direct na de ziekmelding met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op verzoek van de inlener, nietig is. 

Door deze bepaling werd bewerkstelligd dat werknemers met wie door het uitzendbureau een uitzendbeding was afgesproken, bij een ziekmelding direct uit dienst gingen. 

De uitzendovereenkomst eindigt wel als de inlener ook tijdens de ziekte van de werknemer verzoekt om de terbeschikkingstelling van de werknemer te beëindigen.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.