Waarmee kunnen wij u helpen?


Om op een verantwoorde wijze te kunnen beslissen of u er goed aan doet om eigenrisicodrager te worden voor de WGA dan wel of u beter publiek verzekerd kunt blijven dient u inzicht te krijgen in een aantal zaken.

Wij kunnen voor u een onderzoeksrapport maken dat u alle relevante informatie verschaft. Dat onderzoeksrapport bevat alle relevante informatie die nodig is om vervolgens offertes bij verzekeraars op te vragen. In het onderzoeksrapport kunt u onder meer het antwoord verwachten op de volgende vragen:
  • Hoe hoog zou de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas zijn als u geen eigenrisicodrager wordt?
  • Wat zijn de verschillen tussen eigenrisicodragen (privaat verzekeren) en gedifferentieerde premie Werkhervattingskas betalen (publiek verzekeren)?
  • Hoe kunt u de kosten van de WGA-uitkeringen nu nog beperken en welke invloed heeft dat op de te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas of de premie die aan de verzekeraar moet worden betaald bij eigenrisicodragen? Hoe wij dat doen leest u in een praktijkvoorbeeld.
  • Zijn er aanwijzingen dat er te veel betaalde aan gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is betaald en hoe kunt u deze terugvorderen?

Kosten inventarisatie en onderzoeksrapport (indicatief):

inventarisatie en berekeningen maken één uur per dossier ad € 160 exclusief omzetbelasting per uur* en
onderzoeksrapport ad € 1.000 exclusief omzetbelasting per loonheffingennummer

* Op dit uurtarief kunt u 10% korting krijgen bij deelname aan het arbeidsrecht abonnement© van ons kantoor.

Waarom wij?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.