Waarom wij?


Ons kantoor beschikt over unieke ervaring en deskundigheid als het gaat om het beperken van de kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers.

Eén van de registercasemanagers van Van Zijl Casemanagement, M. (Michèle) Sonneveld Rccm, werkt als adviseur Ziektewet en WIA ten behoeve van de cliënten van ons kantoor. Zij houdt zich bezig met de strategische advisering van werkgevers en dan met name advisering ten aanzien van het eigenrisicodragen voor de Ziektewet en WGA.

De elf advocaten van ons kantoor beschikken als geen ander over de ervaring en deskundigheid die nodig is om middels bezwaar en beroep de beslissingen van het UWV betreffende de WGA-uitkeringen van uw (ex-) werknemers op juistheid te toetsen. Veel vaker dan u zou denken, leidt dit tot het terugdraaien van beslissingen van het UWV en daardoor tot substantieel lagere WGA-lasten.

De twee overige casemanagers van Van Zijl Casemanagement, C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm en M.F. (Marja) Florax RCCM zijn voor de cliënten van ons kantoor inzetbaar om middels re-integratie de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers zo veel mogelijk te beperken, zowel tijdens de eerste 104 weken als daarna.

Wij zorgen voor een onderzoeksrapport op basis waarvan u kunt besluiten om wel of niet eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Wij adviseren u echter niet over de verzekeringen die nodig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Ons onderzoeksrapport is daarmee geheel onafhankelijk en objectief. Mocht u besluiten om eigenrisicodrager te worden, dan kan uw assurantietussenpersoon u adviseren over de voor u best passende verzekering die daarbij dient te worden gesloten.

Een praktijkvoorbeeld

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.