aantrekkelijker maken van werken voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten die zijn uitgezonderd van herbeoordelingen met het aangescherpte Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten

Jaar en kwartaal
2007, 4e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nummer 07/117 van 22 november 2007
  • Brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 21 november 2007, Kamerstukken Tweede Kamer, nummer 28333, nummer 98 
Voor werknemers die op 1 juli 2004 ouder dan 45 jaar zijn (derhalve geboren vóór 1 juli 1959) geldt niet de herbeoordeling van arbeidsongeschiktheid op grond van het aangescherpte Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten. 

Voor deze groep van ongeveer 400.000 werknemers wil de regering de WAO en WAZ aanpassen, zodat zij pas vijf jaar nadat zij een nieuwe baan hebben gevonden worden herbeoordeeld. Nu gebeurt dat ergens tussen de zes maanden en drie jaar (artikel 44 WAO). Tot dat moment worden wel de genoten inkomsten uit arbeid verrekend met de te betalen uitkering, maar zo lang niet vaststaat dat de werknemer duurzaam in staat is die arbeid te verrichten wordt de mate van arbeidsongeschiktheid niet gewijzigd vastgesteld.

De maatregel moet het voor arbeidsongeschikten aantrekkelijker maken om weer aan het werk te gaan.